آرشیو بخش »خبرنامه «

خودشیفتگی

دقت کردید که در آمارهایی که هر چند وقت یک بار اعلام می شود، اکثر مواقع از خوب ها آخریم و از بدها اول؟!

تازه کلی هم به خودمون افتخار می کنیم و می بالیم!

حالا چرا؟! اللهُ اَعلَم!

+ نمونه ای از این آمارها را می توانید در اینجا ببینید.


  • درباره وبلاگ

    اسمم «بهاره» است ولی از آن جایی که ما آدم ها همیشه در حسرت نداشته هایمان هستیم، اسم این وبلاگ را «پاییزه» گذاشتم!

    «پاییزه» بیشتر حُکم یک دفتر خاطرات را دارد، هرچند که بعضی از مطالبش ناشی از تخیل نویسنده است.