آرشیو بخش »شعرنامه «

دوست

شاعر می فرماید:

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در پریشان حالی و درماندگی

امروز فهمیدم که یک دوست خوب چه موهبتی است و چقدر می تواند مصداق این شعر باشد.

خدا رو برای داشتن دوستان نازنینی چون شما شاکرم…

  • درباره وبلاگ

    اسمم «بهاره» است ولی از آن جایی که ما آدم ها همیشه در حسرت نداشته هایمان هستیم، اسم این وبلاگ را «پاییزه» گذاشتم!

    «پاییزه» بیشتر حُکم یک دفتر خاطرات را دارد، هرچند که بعضی از مطالبش ناشی از تخیل نویسنده است.