آرشیو بخش »کوته نامه «

شعار ۹۰

سال نود، دقیقه نود

اگر نشد، فدا سَرَد*

***

+ وقت اضافه را برای همین گذاشتن دیگه!

* همان سرت می باشد که به سبب رعایت قافیه تبدیل به سرد شده است!

زیر شاخه: کوته نامه  ۴۰ نظر
  • درباره وبلاگ

    اسمم «بهاره» است ولی از آن جایی که ما آدم ها همیشه در حسرت نداشته هایمان هستیم، اسم این وبلاگ را «پاییزه» گذاشتم!

    «پاییزه» بیشتر حُکم یک دفتر خاطرات را دارد، هرچند که بعضی از مطالبش ناشی از تخیل نویسنده است.