آرشیو بخش »مناجات نامه «

خدایا شکرت…

خدایا…

کاش یاد بگیریم که فقط زمان ناراحتی، تنهایی، شکست، بیماری و… یادت نکنیم.

کاش یاد بگیریم که توی اوج راحتی، شادی، موفقیت، سلامتی و… هم به یادت باشیم.

+ حالا که این قدر خوشبختم، فقط می خوام ازت تشکر کنم. خدایا شکرت…

  • درباره وبلاگ

    اسمم «بهاره» است ولی از آن جایی که ما آدم ها همیشه در حسرت نداشته هایمان هستیم، اسم این وبلاگ را «پاییزه» گذاشتم!

    «پاییزه» بیشتر حُکم یک دفتر خاطرات را دارد، هرچند که بعضی از مطالبش ناشی از تخیل نویسنده است.