آرشیو بخش »آشپزنامه «

نکته ژله ای!


در زمان تهیه ژله از ریختن کیوی در داخل آن پرهیز نمایید چون در این صورت ژله شما هیچ وقت سفت نمی شود!

پی نوشت: این نکته ژله ای صرفاً حاصل تجربه عملی نویسنده می باشد و فاقد هرگونه ارزش علمی است!

زیر شاخه: آشپزنامه  ۱ نظر
  • درباره وبلاگ

    اسمم «بهاره» است ولی از آن جایی که ما آدم ها همیشه در حسرت نداشته هایمان هستیم، اسم این وبلاگ را «پاییزه» گذاشتم!

    «پاییزه» بیشتر حُکم یک دفتر خاطرات را دارد، هرچند که بعضی از مطالبش ناشی از تخیل نویسنده است.