آرشیو بخش »بلاگ نامه «

تعطیل

با پوزش از دوستان عزیزی که برای نوشته قبل نظر داده بودند، نوشته قبل به دلایلی از بلاگ برداشته شد. البته حذف نشده چون نظر شما برایم بسیار محترم است.

تا مدتی نمی نویسم. باید به خیلی چیزها فکر کنم…

زیر شاخه: بلاگ نامه  ۲۰ نظر
  • درباره وبلاگ

    اسمم «بهاره» است ولی از آن جایی که ما آدم ها همیشه در حسرت نداشته هایمان هستیم، اسم این وبلاگ را «پاییزه» گذاشتم!

    «پاییزه» بیشتر حُکم یک دفتر خاطرات را دارد، هرچند که بعضی از مطالبش ناشی از تخیل نویسنده است.